Trang chủ

Tin tức sự kiện

Phát động đợt ra quân xoá quảng cáo trái quy định trên địa bàn phường Đông Khê

Ngày đăng 06/10/2017 | 11:25 | Lượt xem: 3032
Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 27/9/2017 của UBND phường Đông Khê. Sáng ngày 1/10/2017 UBND phường đã tổ chức lễ phát động ra quân xoá quảng cáo trái quy định trên địa bàn phường.Buổi ra...

Danh sách Cán bộ, công chức Đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính phường Đông Khê

Ngày đăng 28/08/2017 | 03:41 | Lượt xem: 1221
/documents/53906/1212331/DS+ki%E1%BB%83m+so%C3%A1t+%C4%91%E1%BA%A7u+m%E1%BB%91i+TTHC.pdf/759aa980-6784-4aba-9edd-775d6a29ee31

Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân phường Đông Khê

Ngày đăng 28/08/2017 | 02:14 | Lượt xem: 221
/documents/53906/1212331/Q%C4%90+Ban+h%C3%A0nh+Quy+ch%E1%BA%BF+LV+UBND.pdf/f6982c11-0c68-4acc-a3c1-b879cebcddbf

Quyết định ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một của, cơ chế một cửa liên thông tại UBND phường Đông Khê

Ngày đăng 28/08/2017 | 11:10 | Lượt xem: 222
/documents/53906/1212331/Q%C4%90+Ban+h%C3%A0nh+Quy+ch%E1%BA%BF+M%E1%BB%99t+c%E1%BB%ADa.pdf/5c98abb4-3e20-41da-abd8-89bb5461b2a2

Phường Đông Khê tổ chức buổi truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết cho cán bộ Tổ dân phố

Ngày đăng 28/08/2017 | 11:06 | Lượt xem: 258
SXH là gì ? – Sốt xuất huyết bao hàm 2 ý là "sốt" và "xuất huyết". Sốt ở đây chỉ truyền qua muỗi, khi muỗi mang mầm bệnh đốt người thì người đó bị lây bệnh. Sau khi bị muỗi đốt từ 2-7 ngày, người...

Kế hoạch Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 của phường Đông Khê

Ngày đăng 26/08/2017 | 04:15 | Lượt xem: 205
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/3/2017 của UBND quận Ngô Quyền về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017; Triển khai Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 29/3/2017 của BCH...

Chương trình Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017 phường Đông Khê

Ngày đăng 26/08/2017 | 04:11 | Lượt xem: 176
Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 20/2/2017 của UBND quận Ngô Quyền về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hoà giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện...

Kế hoạch Tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật

Ngày đăng 26/08/2017 | 04:05 | Lượt xem: 182
Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 20/2/2017 của UBND quận Ngô Quyền về việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cân pháp luật; xây dựng và thực hiện...

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)

Ngày đăng 26/08/2017 | 04:02 | Lượt xem: 195
/documents/53906/1212331/KH+70+nam+ngay+TBLS.pdf/53087a8c-564c-443a-9199-b32b026a92ca

Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn phường Đông Khê

Ngày đăng 26/08/2017 | 04:00 | Lượt xem: 210
/documents/53906/1212331/KH+ra+soat%2C+don+gian+hoa+TTHC.pdf/94342e3c-ef34-4b06-a06a-1a520e8c49af

Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn phường Đông Khê

Ngày đăng 26/08/2017 | 03:58 | Lượt xem: 148
/documents/53906/1212331/KH+Thuc+hien+cong+tac+kiem+soat+TTHC.pdf/3369821f-2664-4870-8f9d-8838909be7e9

Kế hoạch Thực hiện Cải cách hành chính Nhà nước năm 2017

Ngày đăng 26/08/2017 | 03:56 | Lượt xem: 147
/documents/53906/1212331/KH+Thuc+hien+CCHC+Nha+nuoc+2017.pdf/fe6b8d33-7927-4361-8c7f-942b5f505651

Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng tại UBND phường Đông Khê phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia ISO 9001:2008

Ngày đăng 26/08/2017 | 03:51 | Lượt xem: 121
Công bố Hệ thống Quản lý chất lượng tại UBND phường Đông Khê phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCQG ISO 9001:2008 đối với các lĩnh vực hoạt động của UBND phường Đông Khê. ...

Kế hoạch v/v thu hồi đất, điều tra, khảo sát, kiểm đếm để thực hiện Dự án Khu ĐTM Ngã 5 Sân bay Cát Bi

Ngày đăng 26/08/2017 | 03:45 | Lượt xem: 178
/documents/53906/1212331/KH+Thu+hoi+dat.pdf/ce219f72-86d9-49ad-b52a-97b9c7716e06

Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Ngô Quyền

Ngày đăng 26/08/2017 | 03:42 | Lượt xem: 175
/documents/53906/1212331/QDTP+555+ngay+13.3.17+ve+KE+HOACH+SU+DUNG+DAT+NGO+QUYEN+2017.pdf/b37beba0-141c-4e41-9101-a3be236e8eb2

Kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN - QP tháng 7 năm 2017

Ngày đăng 19/08/2017 | 10:07 | Lượt xem: 163
/documents/53906/1203244/BC+Tha%CC%81ng+7.doc/9d4c13be-c47f-4a54-bf20-46e170dd8b12

Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng năm 2017

Ngày đăng 19/08/2017 | 10:05 | Lượt xem: 152
/documents/53906/1203244/B%C3%A1o+c%C3%A1o+6+th%C3%A1ng+n%C4%83m+2017.doc/3817a1dd-d706-4f6e-927b-ce536b20ccdc