Trang chủ

Tin tức sự kiện

Kế hoạch Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 của phường Đông Khê
Ngày đăng 26/08/2017 | 04:15 | Lượt xem: 377

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 20/3/2017 của UBND quận Ngô Quyền về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017; Triển khai Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 29/3/2017 của BCH PCTT&TKCN Quận Ngô Quyền về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017. Căn cứ tình hình thời tiết, khí hậu năm 2017 do trung tâm dự báo khí tượng Quốc gia cung cấp, khí hậu khu vực Duyên hải bắc bộ và yêu cầu, nhiệm vụ PCTT-TKCN của địa phương; UBND phường Đông Khê xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

/documents/53906/1212331/KH+Cong+tac+PCTT%26TKCN.pdf/79a04421-1ce9-43d2-bbc7-63a9fe8dedc6