Trang chủ

Tin tức sự kiện

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường Nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 05/02/2021 | 02:32 | Lượt xem: 43145

Ngày 3/2/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thảo luận thống nhất cơ cấu, thành phần , số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đông nhân dân của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước và của đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, các tổ dân phố trên địa bàn phường.