Trang chủ

Tin tức sự kiện

Nghị quyết về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường Đông Khê khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
Ngày đăng 27/04/2021 | 04:38 | Lượt xem: 672

Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 23/4/2021 của Ủy ban bầu cử phường Đông Khêvề việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường Đông Khê khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử.

Chi tiết văn bản:

/documents/53906/1650696/NQ+02+%281%29.pdf/1765c22b-a99e-41c1-af68-2ffaeb4b1654