Trang chủ

Tin tức sự kiện

Công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng
Ngày đăng 29/04/2021 | 04:02 | Lượt xem: 9251

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27/4/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia

Chi tiết xem văn bản bên dưới:

/documents/53906/1651567/18+quoc+hoi.signed.pdf/7cf26392-5924-47ff-9cf7-1ca780ecae4e