Trang chủ

Tổ chức bộ máy

UBND phường Đông Khê triển khai hoạt động thu gom rác thải nhân ngày Đại dương thế giới, môi trường thế giới
Ngày đăng 10/06/2020 | 11:03 | Lượt xem: 37639

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 27/5/2019 của UBND quận Ngô Quyền về triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Đại dương thế giới, Ngày môi trường thế giới, ngày quốc tế đa dạng sinh học và Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường. UBND phường Đông Khê tổ chức thu gom và phân loại rác thải tại một số điểm tập kết rác sai quy định trên địa bàn phường

  Thư viện Video