Trang chủ

Tổ chức bộ máy

Các Tổ công tác kiểm soát phòng, chống dịch Civid-19 tại các Tổ dân phố của phường Đông Khê hoạt động trở lại theo tinh thần của Chỉ thị 30/CT-TU của Thành ủy
Ngày đăng 02/08/2020 | 10:53 | Lượt xem: 19565

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TU ngày 30/7/2020 của Thành ủy, các Tổ công tác kiểm soát phòng, chống dịch Civid-19 tại các Tổ dân phố của phường Đông Khê hoạt động trở lại. Các tổ kiểm soát theo dõi sự di biến động dân cư, điều tra rà soát những người từ vùng dịch trở về nhanh chóng thông báo cho Chính quyền địa phương, để thực hiện các biện pháp cách ly và theo dõi y tế phù hợp, kịp thời để phòng, tránh lây lan dịch bênh.

  Thư viện Video