Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28/9/2017 của Hội đồng nhân dân Quận về tăng cường hiệu quả công tác quản lý về vệ sinh môi trường đô thị trên địa bàn phường giai đoạn 2017 - 2021
Ngày đăng 15/05/2018 | 09:50 | Lượt xem: 50

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 63277
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 6
24
(Tự động cập nhật lúc 20/06/2018 10:00)

  Thống kê truy cập

Đang online: 209
Tổng số truy cập: 974023