Tài sản không thể được tìm thấy.

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 61646
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 6
24
(Tự động cập nhật lúc 24/06/2021 14:00)

  Thống kê truy cập

Đang online: 1918
Tổng số truy cập: 4911562