Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng 20/01/2019 Nguyễn Thị Kim Ngân
01/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 02/01/2019 Nguyễn Văn Tùng
43/2018/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 2655/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND thành phố Hải Phòng 28/12/2018 Nguyễn Văn Tùng
42/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng 28/12/2018 Nguyễn Văn Tùng
39/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính; Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1878/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND thành phố 20/12/2018 Nguyễn Văn Tùng
40/2018/QĐ-UBND Quyết định về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng 20/12/2018 Nguyễn Văn Tùng
38/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng UBND thành phố; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng 17/12/2018 Nguyễn Văn Tùng
37/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Gương mặt tiêu biểu thành phố Hải Phòng” 14/12/2018 Nguyễn Văn Tùng
36/2018/QĐ-UBND Quyết định quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng 11/12/2018 Nguyễn Văn Tùng
35/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó phòng NN&PTNT thuộc UBND huyện tại thành phố Hải Phòng 23/11/2018 Nguyễn Văn Tùng
34/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng 21/11/2018 Nguyễn Văn Tùng
32/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động du lịch trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 20/11/2018 Nguyễn Văn Tùng
33/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính về thủy lợi và đê điều trên địa bàn thành phố Hải Phòng 20/11/2018 Nguyễn Văn Tùng
155/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 12/11/2018 Nguyễn Xuân Phúc
18/2018/TT-BTNMT Thông tư quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường 31/10/2018 Trần Hồng Hà
31/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về việc chuyển giao, tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do các cơ quan, đơn vị tự quản trên địa bàn thành phố chuyển giao sang Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng 25/10/2018 Nguyễn Văn Tùng
13/2018/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.00.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp 18/10/2018 Trần Hồng Hà
33/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu 15/10/2018 Nguyễn Ngọc Thiện
11/2018/TT-BTTTT Thông tư công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS 15/10/2018 Nguyễn Mạnh Hùng
30/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện trong thực hiện cải cách hành chính nhà nước 09/10/2018 Nguyễn Văn Tùng