Trang chủ

Văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
09/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành 24/05/2019 Đào Ngọc Dung
643/QĐ-UBND Quyết định ban hành Danh mục các nhiệm vụ thực hiện "Năm Dân vận chính quyền" 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng 27/03/2019 Lê Khắc Nam
602/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019 22/03/2019 Nguyễn Đình Chuyến
302/QĐ-TTg Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi 21/03/2019 Trịnh Đình Dũng
08/2019/TT-BLĐTBXH Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 08/03/2019 Lê Quân
07/2019/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng 07/03/2019 Lê Quân
23/2019/NĐ-CP Nghị định về hoạt động triển lãm. 26/02/2019 Nguyễn Xuân Phúc
36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng 20/01/2019 Nguyễn Thị Kim Ngân
01/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 02/01/2019 Nguyễn Văn Tùng
38/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 28/12/2018 Lê Quân
43/2018/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố và nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số 2655/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND thành phố Hải Phòng 28/12/2018 Nguyễn Văn Tùng
42/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn thành phố Hải Phòng 28/12/2018 Nguyễn Văn Tùng
33/2018/TT-BLĐTBXH Quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn 26/12/2018 Lê Quân
32/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 26/12/2018 Đào Ngọc Dung
27/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 25/12/2018 Đào Ngọc Dung
39/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tài chính; Trưởng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 1878/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND thành phố 20/12/2018 Nguyễn Văn Tùng
40/2018/QĐ-UBND Quyết định về giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn thành phố Hải Phòng 20/12/2018 Nguyễn Văn Tùng
38/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị thuộc Văn phòng UBND thành phố; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng 17/12/2018 Nguyễn Văn Tùng
37/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu “Gương mặt tiêu biểu thành phố Hải Phòng” 14/12/2018 Nguyễn Văn Tùng
36/2018/QĐ-UBND Quyết định quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng 11/12/2018 Nguyễn Văn Tùng